Fiskenäten kastades ut i Bangladesh

Många tusentals liv har förvandlats i dessa byar. Mestadels hinduer, men också muslimer, har hört och tagit emot Jesus. Två onådda byar har nåtts med det kraftfulla evangeliet om den levande Jesus och totalt har 15 785 människor åkallat Jesu namn till frälsning och hundratals helandemirakler har ägt rum.

När stora fiskenät löses av av risfält och den knallröda solen sakta letar sig ner bland den tropiska skogen vet vi att vi är tillbaka i Bangladesh. Man kan knappt se sig mätt på denna otroligt vackra omgivning. Bangladesh är ett land som verkligen har letat sig in i ett speciellt rum i vårt hjärta. Inte främst på grund av den tropiska naturupplevelse det är utan för landet ligger på Guds hjärta. Av de cirka 160 miljonerna som bor i landet räknas endast 0,5 % som kristna. Jag förstår verkligen Jesus bön och rop om att sända arbetare till skörden. Bangladesh är i stort behov av arbetare och att få vara några av dem känns inte som en börda utan ett privilegium.

För första gången sedan vi började arbeta i Bangladesh skulle vi ha två kampanjer och eldskonferenser i två onådda byar veckorna efter varandra. När vägarna blev så smala att palmbladen strök våra rutor och att vår bil knappt kunde ta sig fram, då visste vi att vi snart var framme. Första byn vi nådde var Kodaldhoa, där det inte fanns någon kyrka utan pastorer från kringliggande byar kom för att hjälpa oss. Redan från första kväll var tusentals nyfikna hinduer samlade och varje kväll var det trångt framme vid scenen av de som gensvarade på frälsning. Mirakler skedde från första till sista kväll. En man som varit blind på ena ögat blev totalt helad och såg perfekt. En liten tioårig stum kille som teamet bad för nedanför scenen öppnade sin mun och kunde nu med ett stort leende på läpparna härma efter och säga ha-le-lu-ja. En kvinna demonstrerade hur hon tidigare hade gått krokryggig med hjälp av en käpp men nu kunde hon till och med springa fram och tillbaka med oss. Varje kväll var det kö framme på scenen, alla ville berätta om vad Jesus gjort i deras kroppar.

Södra Bangladeshs Assemblies of God hade sin årliga konferens samtidigt som vi var där så vi var inbjudna att predika på den i tre dagar. Cirka 300 pastorer, ledare och övriga troende var samlade för att ta del av trosfylld undervisning. JoEllyn Leimola, hennes mamma Jacqie Kruger från USA, Marcus och jag turades om att dela ut himmelskt manna. Sista dagen var extra speciell. JoEllyn började med undervisa och varje ord hon sa var med profetisk skärpa och efteråt ledde hon den samlade skaran in i förbön för Bangladesh. Efter ett tag tog Guds Ande helt över och bönen blev allt mer intensiv och många grät när de stod i gapet för sitt land och folk. Därefter var det min tur och jag upplevde hur den helige Ande gav mig flera profetiska tilltal i både andra tungor och på engelska till olika människor. Till sist predikade Marcus om den helige Ande och vi bad för alla. Alla kunde känna Guds påtagliga närvaro.

Efter en dags vila åkte vi vidare till nästa by Amgram, där luften var laddad av förväntan redan från första dag. När frälsningsinbjudan gick ut kväll efter kväll sprang tusentals fram och många grät när vi åkallade Jesu namn tillsammans. Som så många gånger tidigare bekräftade Gud sitt ord med under och tecken. Flera vittnade om hur deras hjärta som slagit oregelbundet blev totalt helat och slog nu med jämna slag. Kvällen som jag predikade om blinde Bartimeus blev tre stycken helade i sina ögon. En före detta hindu vittnade om att han fått frid i sitt sinne efter flera års mentala problem. Varenda en som kom fram höll hårt i sitt uppföljningskort, vilket vittnade om att de också tagit emot det störta undret av alla: frälsning!

Konferensen i Amgram bestod av enkla troende från byn. För varje dag såg vi hur deras tro på både Gud och dem själva växte. De fick kraftfull undervisning om kallelsen, pionjär evangelisation bland de onådda och i slutet av konferensen överlät de sig att gå ut med evangeliet till nya människor och byar. Sista dagen blev de djupt berörda av Guds helige Ande, många blev Andedöpta och började tala i nya tungor. Teamet var ute på outreach, ledd av JoEllyn, varje dag. De fick be med människor till frälsning och helande i deras hus, på marknadsplatser och på skolor. En av de mäktigaste upplevelser de hade var när de fick dela evangelium på en skola där över tusen studenter var samlade, alla hinduer eller muslimer.

Många tusentals liv har förvandlats i dessa byar. Mestadels hinduer, men också muslimer, har hört och tagit emot Jesus. Två onådda byar har nåtts med det kraftfulla evangeliet om den levande Jesus och totalt har 15 785 människor åkallat Jesu namn till frälsning och hundratals helandemirakler har ägt rum.

FRAMTIDENS SKÖRD i Bangladesh är sannerligen stor. Bangladesh har fortfarande närmare 160 miljoner onådda människor som behöver nås med evangeliet. Behovet av skördearbetare i denna nation är ofantligt stort. Be för Bangladesh och be för oss när vi nu fortsätter att skörda och träna arbetare i detta underbara land. Vi har hittills gett ut 1 000 stycken böcker ”Sista Varvet av Missionsbefallningen” till skördearbetare i Bangladesh de senaste två åren. Vi kommer nu att trycka fler böcker för att sprida den till fler ledare och skördearbetare. Vi kommer även att skriva och trycka en liten uppföljningsbok med grundläggande lärjungaskapsundervisning till alla nyfrälsta på bengali. Behovet av uppföljning och undervisning till de nya troende är så stort då de flesta människor vi når i Bangladesh inte har någon kunskap om Jesus eller Bibeln innan de hör evangeliet på våra festivaler. Be gärna för trycket av vår bok och uppföljningsboken. Detta kommer att öka vår budget för våra festivaler i framtiden, men behovet av dessa två böcker är så stort och känner Guds maning att ge ut dem. Tack för att ni står med oss ​​i bön och stöd. Tillsammans slutför vi Jesus Missionsbefallning!