Evangelium till Kenyas hjärta!

På kampanjkvällarna såg vi Jesus göra så många mirakler. Blinda fick sin syn, döva började höra, smärtor och krämpor lämnade många människor, händer sträcktes upp vid frälsningsinbjudan och folket strömmade fram för att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Glädjen bröt ut hos folket och i våra hjärtan.

Två kampanjer i två olika mindre städer låg på schemat för sommarens missionsresa till Afrika. Platserna var Maralal och Rumuruti i centrala Kenya. Per-Magnus och Beatrice Schults undersökte dessa platser tidigare i år och upplevde då Guds ledning att det var där vi skulle ha kampanjerna. Vi har upptäckt att i mindre städer är i regel behoven större. När vi hade åkt en bra bit norrut i Kenya tog de asfalterade vägarna slut och då kände vi alla i teamet att vi var på väg åt ”rätt håll”.  Efter cirka tio timmars bilresa kom vi till den första staden, Maralal. Där möttes vi av förväntansfulla pastorer som utan vår vetskap hade bett att något skulle hända och var så tacksamma och kanske lite överraskade över att vi valt att komma till denna minde och mer avlägsna stad. Fattigdomen och nöden var stor, men också hungern efter Jesus var stor. På kampanjkvällarna såg vi Jesus göra så många mirakler. Blinda fick sin syn, döva började höra, smärtor och krämpor lämnade många människor, händer sträcktes upp vid frälsningsinbjudan och folket strömmade fram för att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Glädjen bröt ut hos folket och i våra hjärtan.

På dagarna hade vi undervisning för omkring 200 pastorer. Många av dessa pastorer hade rest lång väg för att kunna vara med. Hungern var enorm hos pastorerna och Gud svarade på deras hunger. Vad frukten av dessa dagar kommer att betyda för pastorerna vet bara Herren, men vi tror verkligen att detta ger enorma ringar på vattnet då Guds Ande får fylla, tala till, uppmuntra och utrusta dessa bröder och systrar. Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Ordet i Andens uppenbarelse gör verkligen stor skillnad när det tas emot i öppna och hungriga hjärtan. Vi kände stor glädje och ett välbehag från Herren över att vi var på en plats som Herren hade valt och förberett. Efter fyra dagars kampanj med seminarium och outreach var det dags för nästa plats, Rumuruti, en stad ca tio mil söder om Maralal. Rumuruti är en liten stad med ca. 5000 invånare. I Rumuruti såg vi en ännu större fattigdom och nöden och behovet av evangelium var stor även här. På morgonen började vi med undervisning för ungefär 70 ledare och pastorer. De var så öppna för Gud och ordet. De var pastorer från många olika sammanhang. På första kampanjkvällen började regnet ösa ner, folket sökte skydd men vi fortsatte med kampanjen trots regnet och alla i teamet började be. Efter ungefär 15 minuter in i predikan upphörde regnet och folket som hade sökt skydd kom nu fram. Den kvällen fick vi ett genombrott trots omständigheterna och människor blev frälsta och helade.

De kommande dagarna stegrade kampanjen och Jesus bekräftade ordet med mäktiga under och tecken. Ett av alla mäktiga mirakler var en man som hade varit blind, men som fick sin syn tillbaka. Ögonen var fyllda med glädjetårar och folket jublade över vad som hade hänt. När mannen gick ner från estraden gick han iväg utan att behöva ledas. Han gick i glädje från kampanjen och många sprang efter honom i beundran över miraklet. Glädjen fullständigt exploderade! Ett annat mäktigt mirakel var om en annan man, som trodde allt var en stor bluff, kom själv till kampanjen med svåra smärtor i kroppen. Efter att han hade lyssnat på budskapet om att Jesus vill hela och frälsa, blev han fullständigt helad från all smärta då vi bad för sjuka och allt tvivel han hade känt var borta. Han stod och vittnade själv över hur Jesus hade helat honom. Detta och alla andra mirakler gjorde Jesus verklig för folket och glädjen exploderade bland människorna. Vi såg många döva och stumma som blev botade. Jesus är densamma idag!

Två städer och två olika typer av teamoutreach, men båda under Andens regi. Medan pastorerna i Maralal fick evangeliet i teori, så tog vi evangeliet i praktik rakt ut på stadens gator. Vi var fyra helt vanliga svenskar som, tillsammans med tolkar gick rakt ut på gatorna. Utan något speciellt inplanerat började vi gå runt på stan och bjuda in människor till kampanjen. Ganska snart stötte vi ihop med en ung flicka som ville att vi skulle be för hennes mamma som hade en förlamad arm. Flickan ledde oss genom Maralals fattigaste kvarter och på vägen fortsatte vi att bjuda in människor och tog varje tillfälle att vittna om Jesus. Längst med vägen fick vi leda person efter person till frälsning genom att teamarna personligen vittnade för en eller flera åt gången. Väl hemma hos flickan bad vi för hennes mamma, som blev helad! Inför grannar och vänner lyfte hon armen, som varit förlamad! Flera av grannarna ville ha förbön för olika åkommor. Vi tog det viktigaste först och predikade om Jesus och ledde dessa dyrbara människor till Jesus. När vi sedan bad blev flera helade.

Dagen därpå fortsatte i samma stil. Den Helige Ande använde olika människor för att leda oss dit vi behövdes som Kristi ambassadörer. Efter att ha fått vägbeskrivning till en sjuk kvinna råkade vi gå ”fel” väg. Innan vi vände tillbaka hade vi bett med en man till frälsning som också blev helad från magsmärtor och vi stötte på en familj där sonen, ca 10 år, var dövstum sedan födseln. När vi bad i Jesu namn blev pojken helad mitt på gatan! Under Andens ledning kom vi också hem till en man som var dödligt sjuk i malaria. Efter förbön reste han sig upp ur sängen, satte på sig skorna och följde med oss fullkomligt helad! Vi fortsatte vår vandring och på väg till nästa hem bad vi för flera längst med vägen som blev helade. Vi kom sedan hem till en kvinna som var demonbesatt och hon blev både fri och frälst. Vi fick predika om Jesus för hennes familj och grannar. Flera av dem tog emot Jesus som sin frälsare.

I Rumuruti hade vi förmånen att få besöka flera skolor och även ett sjukhus. Teamet förkunnade frimodigt Jesu kärlek och Jesu verk på korset genom predikan och vittnesbörd för barn i åldrarna 5-18 år. Responsen var fantastisk när vi bad frälsningsbön med dem. Även lärarna var starkt berörda. När vi bad för de som var sjuka vittnade flera barn om hur bland annat huvudvärk och tandvärk släppte direkt. Vi hade även förmånen att få besöka ett sjukhus där vi fritt fick både predika och be för de sjuka på ett par avdelningar. Vi såg många starkt berörda av Gud och många blev frälsta. Två personer kunde omedelbart vittna om helande, bland annat en man som hade blivit misshandlad ett par dagar tidigare. En av dagarna blev vi inbjudna till en plantage där vi fick predika på två av arbetsstationerna. Vi såg över 50 människor ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare före frukost! Vi började förstå vad Jesus menade när han sa: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Det vi tar med oss från de här två veckorna är att evangeliet är på riktigt! Jesus är på riktigt!

Sammanlagt under båda dessa kampanjer och teamoutreacherna så tog 9 168 människor emot Jesus som sin frälsare. All ära till Jesus!!!