Evangeliets kraft starkare än häxkraft

Det var ett exalterat team som åkte ner till Rusinga, Kenya. Tolv svenskar och två tyskar var vi som hade en femdagarskampanj på en halvö i Viktoriasjön. Över denna stad vilade ett enormt mörker till följd av den ockultism och häxkraft som praktiserades av invånarna.

Pastorer vittnade om att staden var ett center för häxkraft, där folk vallfärdade från olika städer för att ta del av den så kallade välsignelsen och kraften från dessa falska profeter. Ett vanligt sätt var att folket blev nattlöpare, en voodooform som gör att folk kommer in i trans och på detta sättet får andlig kraft. Men Gud vare tack, Jesus klev ner på kampanjplatsen och religösa, folk från andra religioner och häxdoktorer fick böja sig när Gud visade att Jesu namn står över alla andra namn.

Demoner for ut under höga rop när Gud förbarmade sig över dem som var bundna och vi fick också se mängder med helanden. Teamarna bad för en flicka i yngre tonåren som hade brutit handleden och sedan växt ihop på ett väldigt förvridet sätt och hon hade inte kunnat röra den. Hon kom tillbaka dagen efter och hade samlat tillräckligt mod för att komma upp och vittna. Då kunde hon röra handen helt som vanligt och hon berättade att under helandebönen kom en eld över hennes arm och hon visste att Jesus gjort ett mirakel. Teamaren som bad för henne vittnade om att med egna ögon sett hur svullnaden hade lagt sig omedelbart. Många andra vittnade om hur Guds eld kommit över dem på samma sätt och att de blivit helade och befriade.

Med ett stort team kan det vara en hel del utmaningar men till min stora glädje har hela teamet haft en underbar framåtanda och varit som en enda kropp där vi verkat tillsammans. Teamet var ute på gator och torg, botade sjuka, bad frälsning med hundratals, omfamnade mödrar som bröt ihop i tårar, spritförsäljare blev frälsta och sjukhus blev bönehus. Ja, listan kan göras lång med allt som hänt men en sak är säker staden Rusinga är förvandlat och det är också varje teamare, då de fick se Jesus verka genom deras munnar och händer.

Sista dagen på eldkonferensen föll den helige Ande och alla blev förvandlade, vissa av dem var redan döpta i den helige Ande, men nya drömmar och visioner föddes i deras sinnen. Vi gav även ut Marcus bok ”Sista Varvet Av Missionsbefallningen”. Efter konferensen gick vi ner till Viktoriasjön och döpte ett trettiotal personer och även där föll den helige Ande och vi kunde bara förundras över att det var Gud som verkade. Idag är det Jesus som bär nycklarna till staden och församlingarna på plats är hungriga efter att få fortsätta arbetet som påbörjats. Vår afrikanska koordinator Ben Okello har nu planterat en församling i staden till följd av skörden på kampanjen.

Din broder
/ Daniel Kanat