Erövra hela jorden med evangelium!

Låt oss TRO på Jesus och hans kallelse till världsmission, att nå alla folk med evangelium, och låt oss ERÖVRA hela jorden med evangeliets livsförvandlande budskap. På samma sätt som Josua ledde Israels folk in i löfteslandet, vill Gud idag resa upp en ny Josuageneration som intar vårt löftesland, hela jorden, för Guds rike.

SKOTSKT HJÄLTEMOD GAV ETT LAND FRIHET

När William Wallace reste sig upp i Skottland i slutet av 1200-talet, då England på ett barbariskt sätt hade ockuperat Skottland, och utropade ”Vi kan besegra England på deras egna territorium”, då var det inte många som trodde på honom. Men Williams röst ekade starkt och blev hela Skottlands frihetsrop och hopp om en framtid i frihet och självständighet. Fler och fler anslöt sig till de skotska hjältarna, med William i spetsen, och med offervilligheten att ge sina liv för Skottlands frihet lyckades de mot alla odds att besegra England och vinna sin frihet. William fick betala ett högt pris med en grym avrättning i London, men hans mod och överlåtenhet gav Skottland sin frihet efter hans död. Skottland lyckades med det omöjliga. Följande minnesskylt finns än idag att läsa i Skottland om William Wallace:

”Till odödliga minnet av Sir William Wallace skotsk patriot som från år 1296 kämpade orädd för att försvara sitt lands frihet och oberoende mot skrämmande odds och stora svårigheter kom han att bli förrådd och tillfångatagen förd till London och avrättad nära denna plats den 23 augusti 1305. Hans exempel av hjältemod och hängivenhet inspirerade dem som kom efter honom att vinna seger från nederlag och hans minne återstår för alltid som en källa till stolthet, ära och inspiration för sina landsmän.”

JOSUA INTOG LÖFTESLANDET

Gud hade ett löftesland förberett åt sitt folk, men Mose och Israels folk gick runt i öknen i fyrtio år och klagade, tvivlade och var fyllda med otro trots Guds mirakulösa försörjning, välsignelser och beskydd. Därför fick inte Mose glädjen att inta löfteslandet utan Gud fann en annan man, Josua. Gud söker alltid efter en man, ett folk som han kan använda för att inta jorden mer och mer med Guds rike. Josua trodde på Gud, lydde Gud och intog löfteslandet frimodigt med förtröstan på att Gud alltid var med dem och att Han skulle ge dem seger, och så blev det!

”När HERRENS tjänare Mose var död, sade HERREN till Josua, Nuns son, Moses tjänare: ”Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag skall ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose… Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.” Jos 1:1-6

ERÖVRA HELA JORDEN MED EVANGELIUM

Vad kan vi lära oss av William Wallace och Josua? Vi kan lära oss att ingen seger vinns utan strid och offervillighet. Ingen seger vinns i Guds rike utan mod, överlåtenhet och beslutsamhet. Det finns ett pris att betala för alla segrar. Vi kan lära oss att frimodigheten har stor lön med sig. Framför allt lär Josua oss att Guds rike går alltid framåt i ”Trons ande” och lydnad till Guds röst och kallelse. Där tvivel, fruktan, otro och klagan råder kan inte Guds rike gå framåt. Lättsam och bekväm kristendom, där vi tryggt och inaktivt vill sitta och vänta i vår båt, är inte Guds metod för världens evangelisation.

Nej, precis som aposteln Paulus behöver vi en övervinnande attityd, överlåtelse och offervillighet för att se Guds rike bryta fram: ”Jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag… Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.” Apg 20:19, 22.23   Jesus säger till dig och mig idag att vi kan erövra hela jorden med Guds rike och evangeliet om Hans seger på korset: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!… Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Matt 28:18-19, Mark 16:15

MISSIONÄREN C.T. STUDD UTMANAR TILL MISSION

”Kristi kallelse var inte att rädda rättfärdiga utan förlorade syndare på väg till helvetet, att ta dem från djävulens klor och rycka dem från helvetes käftar, att värva och träna dem för Jesus, och göra dem till Guds armé rustade som Kristi soldater. Detta kan endast åstadkommas genom brinnande, kompromisslösa, Andefyllda Jesustroende, med osjälvisk uppo ring och hjältemod i de främsta skyttegravarna på frontlinjen.”

/ Din broder i Kristus
Marcus Bloom