Det himmelska vaccinet!

I denna tid behöver vi se på Jesus mer än någonsin som trons upphovsman och fullkomnare. Vi behöver se på Jesus som Guds offerlamm som blev offrad en gång för alla för att ge oss DET HIMMELSKA VACCINET mot allt vad djävulen gör och slår oss med. Jesus är sannerligen svaret för vår värld idag! Jesus vill krossa fruktans boja som gripit dig och lösa dig från all rädsla. Jesus vill bota dig från alla dina sjukdomar, krämpor och svagheter så du får liv, kraft och hälsa. Jesus vill beskydda, bevara och styrka dig. Jesus vill möta alla dina behov. Han vill krossa den ekonomiska bristen och rädsla för fattigdom och välsigna dig och ge dig allt vad du behöver.

Herren gav mig ett trosfyllt, profetiskt budskap i november ”Det himmelska vaccinet” som jag förkunnade i Vetlanda Friförsamling. Jag uppmuntrar dig att lyssna på detta budskap som ligger på deras Youtubesida. Jag vill kortfattat dela det huvudsakliga innehållet så du kan bli styrkt i denna speciella tid vi lever i.

Djävulen slår nu världen med flera stora attacker i kölvattnet av Coronapandemin. Några av dessa attacker är: fruktan, otro, förvirring och sjukdom.

Fruktan som leder till mer rädsla, fångenskap, handlingsförlamning och på sikt till invaggning i ett antikristligt kontrollsystem där man blint följer allt vad media och myndigheter säger utan att pröva och lyssna till den helige Andes röst.

Otro som leder till att Guds folk förlitar sig mer på världens ledare, världens visdom, världens välfärd, världens sjukvård, medicin och vaccin än på Guds ord, Golgata seger, Jesus Kristus som Jehova Rapha (Herren vår läkare), Jehova Rohi (Herren vår herde) och Jehova Jireh (Herren vår försörjare).

Förvirring och en andlig blindhet och dövhet till den helige Andes röst, där Guds folk tappat förmågan att pröva och urskilja och istället följer varje kastvind från media och världens olika ledare.

Sjukdom är ett av fiendens sätt att försvaga, förlama, binda, kväva och förstöra Guds skapelse – människan.

Coronapandemin är en satanisk attack mot hela jordens befolkning som fienden använder för främst dessa syften: skapa fruktan, rädsla, otro och förvirring. Allt detta gör mänskligheten mer öppen för ett kommande styrande av en antikristlig världsregering och en falsk världsreligion. Allt som sker nu på vår jord visste Jesus Kristus vår Herre om när han talade om för sina lärjungar vad som skulle ske innan hans andra tillkommelse. Låt oss läsa Matteus 24:4-6 ur Svenska Kärnbibeln:

Jesus svarade dem: ”Var ständigt på vakt (var försiktiga) så att ingen förleder er. Många ska komma i mitt namn och säga: ’Jag är den Smorde (Messias, Kristus)’, och de ska förleda många (föra in många på fel väg)[Många religioner och falska messiasgestalter är det första tecknet.] [Det kommer att bli politisk oro:] Ni kommer att höra om krig och rykten (hot) om krig. Se till att ni inte blir skrämda (överraskade, oroade), för detta måste ske, men det är inte slutet.”

I denna tid behöver vi se på Jesus mer än någonsin som trons upphovsman och fullkomnare. Vi behöver se på Jesus som Guds offerlamm som blev offrad en gång för alla för att ge oss DET HIMMELSKA VACCINET mot allt vad djävulen gör och slår oss med. Jesus är sannerligen svaret för vår värld idag!

Jesus talar tydligt om det himmelska vaccinet och om kontrasten mellan hans verk och Satans verk i Johannes 10:9-10 SKB: ”Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad (helad, befriad, trygg, bevarad), han ska gå in och ut och finna bete (mat, gröna ängar). Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta(döda) och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha (äga) liv (med kraft, mening, syfte, ett liv värt att levas) och detta i överflöd(fullaste mått, upp till brädden så att det flödar över)!”

Jesus har ett vaccin för oss alla – det himmelska vaccinet – som ger oss liv, ja liv i överflöd, seger, tro och beskydd genom hans dyra blod!

Hur får du del av detta himmelska vaccin? Genom ditt hjärtas TRO på vem Jesus är, vad han gjorde på korset, på kraften i hans blod och vad han vill och kan göra idag. Genom din muns BEKÄNNELSE att Jesus är Herre, Läkaren, Befriaren, Beskyddaren och Försörjaren. Ja, att han är Vägen, Sanningen och Livet som ger dig allt vad du behöver.

Världens myndigheter och regeringar försöker lösa problemet med Corona med mänsklig visdom och mänsklig kraft, men den sanna lösningen är andlig – det himmelska vaccinet som Jesus Kristus ger!

Nu är det tid att vi som Guds folk, reser oss över fruktan, över sjukdom, över rädsla, över medias budskap och blir och lever uppfyllda av den helige Ande, trons Ande, frimodighet, profetisk urskiljning och lyssnar in vad den helige Ande vill säga och göra. I 2 Timoteusbrevet 1:7 SKB säger Paulus följande: ”För Gud gav oss inte en rädslans (skygghetens, blyghetens, försagdhetens, lättskrämdhetens, ängslans, feghetens) ande, utan [han har gett oss en ande av] kraft (styrka, möjlighet) och kärlek (som är osjälvisk och utgivande) och ett lugnt, välbalanserat sinne (självkontroll, disciplin).”

Jesus vill krossa fruktans boja som gripit dig och lösa dig från all rädsla. Jesus vill bota dig från alla dina sjukdomar, krämpor och svagheter så du får liv, kraft och hälsa. Jesus vill beskydda, bevara och styrka dig. Jesus vill möta alla dina behov. Han vill krossa den ekonomiska bristen och rädsla för fattigdom och välsigna dig och ge dig allt vad du behöver.

Vi tillhör ett annat rike – Guds rike, där det himmelska vaccinet är tillgängligt för oss alla genom Jesus dyra blod. Bekänn Jesus seger på Golgata kors och tacka Jesus för frihet från all fruktan. Tacka Jesus för helande till din kropp. Tacka Jesus för alla hans välsignelser och prisa honom för att han förnyar din tro och förtröstan på Guds ord och alla Guds löften som gäller för dig idag. Genom din tro och din muns bekännelse kan du ta emot det himmelska vaccinet för varje område i ditt liv och leva i Guds beskydd, seger och välsignelse vad än du kommer att möta i framtiden.