DE ONÅDDA MÅSTE FÅ HÖRA!

Kursen och fokuset för alla troende i Kristus Jesus, som Guds familj, är  och måste vara att predika evangeliet till HELA världen och till ALLA nationer. Det grekiska ordet för nationer är ”ethnos”, vilket betyder ”folkgrupper”. De närmare 7 000 onådda folkgrupper och cirka 3 miljarder människor som idag lever och dör utan Jesus, måste för höra om Jesus innan slutet kommer. 

Missionsbefallningen är de sista instruktioner Jesus gav till sina lärjungar innan han lämnade jorden. De sista orden från en människa är väldigt viktiga och måste tas på djupaste allvar. Vi kan bygga våra liv och vår tjänst på de sista orden Jesus gav oss: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”. Dessa ord till varje troende i Jesus Kristus, är vad som utgör det viktigaste uppdraget och den högsta befallningen från tronrummet i himlen. Jesu sista ord ekar till oss än idag: ”Gå ut och gör lärjungar av alla folk… Gå ut och predika evangelium för hela skapelsen…”

Hanna och jag har proklamerat evangeliets budskap till hundratusentals förlorade människor, ansikte mot ansikte, över världen och vi har gjort en ovärderlig upptäckt, som även många före oss gjort: oavsett om du vinner en eller tusentals människor för himmelriket, finns det ingen större glädje i denna värld än att få vinna människor för Jesus. Att följa i Jesu fotspår och fortsätta hans tjänst genom predikan, undervisning, helande och att se människors liv förvandlade, ger oss den största glädjen av alla.

Jesus sade till sina lärjungar angående den sista tiden: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt 24:14

Uppdraget vi fått innebär att vi måste gå dit evangelium ännu inte blivit predikat, och ge varje person och folkgrupp evangeliets budskap. Paulus sa det så här: ”Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt.” Rom 15:20

Den välkända kanadensiska pastorn och missionsgeneralen Oswald J Smith sade följande om vår kallelse att nå de onådda med evangelium: ”Vi talar om Jesu andra tillkommelse, medan hälften av världen aldrig har hört talas om den första. Ingen har rätt att höra evangeliet två gånger, medan det fortfarande finns någon som inte hört det en gång. Varje kyrka som inte är allvarligt involverad att hjälpa till att slutföra missionsbefallningen har förlorat sin bibliska rätt att existera.”

Oswald J Smith sa vidare att missionsbefallningen består av tre viktiga komponenter: BÖN, GIVANDE och att GÅ. Här kan vi alla vara med och bidra. Min mormor Viola berättade en gång för mig, precis som Oswald J Smith, hur vi alla är missionärer, på olika sätt:

BÖN. Först behöver vi KNÄ-missionärerna, de som ber för skörden och arbetarna. Förebedjare som är missionärer på sina knän. Bön är början till all evangelisk tjänst. Då vi ber flyttas berg, passion för själars frälsning tänds på nytt, och vi får medlidande för de förlorade.

GIVANDE. För det andra har vi HAND- missionärerna, de som ger finansiellt stöd till missionsarbete. Det är de som förser med de nödvändiga medlen för att utföra räddningsuppdraget. Då vi ger, möjliggör vi villiga missionärer att gå och sänder därmed evangeliet till förlorade och onådda människor.

GÅ. För det tredje har vi FOT-missionärerna som går med evangeliets budskap till de förlorade människorna. De är de som kommer att stå upp, gå till handling och predika frälsningens budskap. Då vi går, representerar vi Kristus som hans mun och predikar evangeliet och ger de förlorade det enda budskap som kan rädda dem.

Jag vill avsluta med ett starkt citat från evangelisten Reinhard Bonnke som talar ett tydligt budskap till oss alla: ”Ingen kan evangelisera hela världen ensam. Vi har alla gåvor att bidra med: pengar, talanger, tid eller oss själva. Endast allt bidragande från oss alla kan slutföra missionsbefallningen. Tillsammans är den enda vägen som den kan slutföras på.”