Champion kvällsbibelskola startar 27 augusti!

Nu har vi glädjen att berätta att vi kommer utveckla Champion bibelskola. Vi kommer att utgå ifrån Vetlanda Friförsamling och kommer därför kunna filma all undervisning med högklassig TV-utrustning som de har där. Du kan välja att gå bibelskolan på plats i Vetlanda eller online via en sluten Youtube-kanal med tillhörande undervisningsmaterial. Du kan bo var du vill och ändå ha möjligheten att få ta del av smord och trosstärkande undervisning med profetisk skärpa. Vi börjar torsdagen den 27 augusti och kommer sedan att köra en torsdagskväll i månaden fram till juni 2021.

Under våren 2019 talade Gud till oss att starta en kvällsbibelskola för att undervisa och träna Guds folk att bli Champions i Guds rike. Sammanlagt var det 120 elever som gick läsåret 2019/2020 och vittnesbörden från eleverna, vad de fick uppleva och hur de fick växa i tron, har varit helt fantastiska att ta del av. Den yngsta deltagaren var 12 år och den äldsta 82 år. En torsdagskväll i månaden kom deltagare från ett 30-tal olika platser i södra Sverige för att ta del av trosstärkande undervisning förkunnad i den helige Andes kraft och smörjelse. Flera som gick var nyfrälsta och fick uppleva Andedop under bibelskolan. Vissa längtade efter klassisk väckelseundervisning med profetisk skärpa och andra längtade efter att få växa i sitt lärjungaskap till Jesus.

Nu har vi glädjen att berätta att vi kommer utveckla Champion bibelskola. Vi kommer att utgå ifrån Vetlanda Friförsamling och kommer därför kunna filma all undervisning med högklassig TV-utrustning som de har där. Du kan välja att gå bibelskolan på plats i Vetlanda eller online via en sluten Youtube-kanal med tillhörande undervisningsmaterial. Väljer du att gå online, sänds inte undervisningen live, utan fr.o.m. dagen efter kan du ta del av undervisningen på bibelskolans youtube kanal. All undervisning lagras sedan på youtube kontot så alla elever på champion, både de som går på plats eller online, kan när de vill ta del av undervisning.

Du kan bo var du vill och ändå ha möjligheten att få ta del av smord och trosstärkande undervisning med profetisk skärpa. Vi börjar torsdagen den 27 augusti och kommer sedan att köra en torsdagskväll med två lektioner varje kväll, i månaden fram till juni 2021. Det innebär 11 olika undervisningstillfällen med sammanlagt 22 lektioner, där Marcus och Hanna undervisar var sitt pass varje gång. Ämnen som kommer att tas upp är bl.a. Leva ett segerrikt liv, Den troendes auktoritet, Herrens armé, Höra vad Anden säger, Guds eld, Väckelsehistoria och Sista tidens församling.

Kostnaden för Champion 2020/2021 är endast 700kr per person och anmälan är görs till: hanna@gntap.org. När du anmält dig får du ett svarsmail med information om hur du betalar, får tag i våra böcker etc.

Vi tror Gud vill resa upp en armé av Champions över hela Sverige i denna tid vi lever i. Guds Ande vill tända och utrusta dig för ditt uppdrag och för ditt lopp Han har kallat dig att fullborda. Herren vill resa upp ett folk efter sitt hjärta som likt David bara vill göra sin himmelska Faders vilja. Herren vill resa upp en ny generation av troshjältar, missionärer, predikanter, evangelister och bönekrigare – detta är syftet med Champion kvällsbibelskola!

Hoppas vi ses!

Marcus & Hanna Bloom