600 utrustades på eldskonferenser i Nepal

Totalt fick vi undervisa och träna cirka 600 troende från många olika byar och städer, dit de nu har åkt tillbaka för att ge vidare det de själva fått tag i. Under eldskonferenserna fick flera uppleva helande och eftersom flera av de nyfrälsta kom från hindubakgrund fick vi också se ett tiotal demonbefrielser. All ära till Jesus!

Under drygt ett år, på rekommendation från en av våra indiska koordinatorer, har vi stöttat pastor Krishna i Nepal ekonomiskt. Han har en församling i Katmandu och driver två missionärsträningsskolor som varje år tränar och sänder nya inhemska missionärer. Hans hjärta är att nå de onådda och har därför arbete i större delen av hela Nepal. Efter att ha mött honom på vår eldskonferens i Indien i maj bestämde vi oss för att i Chitwan ordna en eldskonferens i augusti. En annan pastor från Nepal vi också mötte på samma konferens var en indisk missionär, Lalura, som bor tillsammans med sin fru i den vackra staden Pokhara. Även där planerade vi att ha en tvådagars eldskonferens.

Vi upplever att en effektiv strategi att nå Nepal, som är ett land där många bor avlägset på mer eller mindre svårtåtkomiga bergspartier, är att inspirera och träna lokala pastorer, evangelister, inhemska missionärer och andra troende. De kan nå byar och människor som vi aldrig kan nå.

Enligt planen begav vi oss därför, i mitten av augusti, iväg till Nepal. Trots att termometern visade över 35 grader var båda konferenserna fullsatta med män och kvinnor som var alltifrån nyfrälsta till pastorer, evangelister och ledare. Värmen var en utmaning och vi predikade oss minst sagt svettiga, kläderna blev genomblöta ett par gånger om dagen, men den helige Ande verkade starkt och var där och bekräftade Ordet på många olika sätt. Under dessa fyra dagar, som innehöll fem predikotillfällen vardera, fick vi se många bli döpta i den helige Ande och eld och tala i nya tungor.

Både män och kvinnor, unga och gamla, blev uppmuntrade och utmanade av vår undervisning som innehöll uppenbarelse och lärdomar vi lärt oss under våra dryga 20 år i tjänst för Gud. Flera fick också ta emot uppmuntrande personliga profetiska budskap. Totalt fick vi undervisa och träna cirka 600 troende från många olika byar och städer, dit de nu har åkt tillbaka för att ge vidare det de själva fått tag i. Under eldskonferenserna fick flera uppleva helande och eftersom flera av de nyfrälsta kom från hindubakgrund fick vi också se ett tiotal demonbefrielser. All ära till Jesus!

Sista kvällen i Chitwan samlades vi ihop med det unga lovsångsteamet, som verkligen brann för Jesus, och med fem av de sju missionärer vi nu understödjer varje månad. Det var fantastiskt att få möta dem ansikte mot ansikte och höra om allt de gör för Guds rike i Nepal. Akon, en av våra koordinatorer från Indien, var också med oss och betjänade på olika sätt.

Sista dagen på vår andra eldskonferens i Pokhara blev en mäktig avslutning. Efter Hanna hade predikat inspirerande om att springa sitt lopp för Herren kom lovsångsteamet in i stark tillbedjan som öppnande upp hela himlen över konferensen. När Marcus sedan skulle predika sista passet hade han fått ett profetiskt budskap om vad Herren kommer göra i Nepal kommande år. Istället för att predika ut budskapet direkt började Marcus istället leda folket inför tronen i bön och profetisk förbön för varandra. Därefter profeterade han kraftfullt ut det budskap Herren givit honom: Gud blåser liv i nya missionärer och evangelister i Nepal och reser upp Kristi kropp som en brinnande Herrens armé. De kommer att nå varje by, distrikt och folkgrupp i Nepal.

Konferensen slutade med att alla strömmande fram för att söka Gud och för bli utsända i segerrik tjänst för Herren. Innan vi lämnade landet hade en ny plan med Krishna gjorts för att komma tillbaka i april nästa år och predika under påsken, både på en utomhuskampanj för ofrälsta och en eldskonferens för troende.