40 graders värme hindrade inte evangelium!

40 graders värme hindrade inte evangelium. I slutet av april lämnade åtta glada och förväntansfyllda svenskar fosterlandet för att åka till Bangladesh. Närmare 40 graders värme, hög fuktighet och en cyklon hindrade oss inte att nå de onådda.

Första kvällen startade underbart med cirka 2500 människor samlade. Marcus predikade och Gud gjorde under. Byn Shura hade aldrig tidigare hört eller sett något liknande. Under andra dagen gick starka varningar ut på TV om den cyklon som skulle komma in över Indien för att sedan fortsätta in i Bangladesh. Detta gjorde att byfolket blev rädda för att förlora sina risskördar och hela familjer, unga som gamla, hjälpte till för att skörden inte skulle regna bort. Trots tuffa och långa arbetardagar dök de upp på våra kampanjmöten. Tredje kvällen hade dock cyklonen kommit in över landet vars effekter blev både blås och regn. Detta gjorde att jag fick predika i ösregn för en lite mindre, men hungrig och nyfiken, skara. Första kampanjen slutade ändå i seger. Sista dagen var nämligen halva byn samlad, en skara på cirka 4000. Marcus predikade sitt favoritbudskap från Joh 8: Äktenskapsbryterskan möter Jesus. Gensvaret var fantastiskt. Totalt sökte 4 192 personer frälsning under första veckan och många blev helade. 

Ledarskap och stabila kristna saknas verkligen i landet och behovet av trosfylld undervisning är stort. Våra eldskonferenser, där Marcus och jag undervisar de troende, är därför väl behövda och uppskattade. Vi brukar fokusera på, och gjorde så även denna gång, ämnen som missionsbefallningen, den helige Ande, vikten av att fylla sig med och tala Guds ord och kallelse. Vi hade en eldskonferens på denna resa med cirka 70 ledare, evangelister och troende. Innan de tre dagarna var över hade flera blivit styrkta, uppmuntrade, utmanade, fyllda med den helige Ande och var villiga att gå ut med evangelium. 

Efter att ha varit med på James, en av de evangelister vi understödjer, förlovningsfest, började vår andra kampanj. Denna gång i byn Bakri. Första kvällen hade cirka 1500 människor samlats och hungerns var påtaglig. Cirka 90 procent av alla gensvarade och kom fram och bad frälsningsbön. Mirakler lät inte vänta på sig. Kvinnor, män och barn vittnade om att Jesus hade rört vid dem och hur värk, smärta och sjukdom hade lämnat. Det klara evangeliet predikades under fyra kvällar i rad och gensvaret var lika stort varje kväll. Varje kväll vittnade flera om helande. En kvinna berättade hur hon varit fylld av fruktan och upplevt hur något hade förföljt henne, men efter förbön löpande all fruktan henne och hon kunde känna fullkomlig frid. En ung kille kom till kampanjen med extrem värk i ena benet och kunde knappt gå, men efter förbön sprang han fram och tillbaka över scenen. Totalt gensvarade 3 998 människor på frälsningsinbjudan och fick ta emot vår uppföljningsbok. 

Under dagtid hade vi även outreach ledd av våra medarbetare Beatrice & Per-Magnus Schoultz. På dessa outreach predikas evangelium, vi ber för sjuka samt bjuder in till kvällsmötena. Alla fyra teamare som var med oss var aktiva under outreachen och det är underbart att se hur de får växa i att dela med sig av båda sina personliga vittnesbörd och evangelium. Dessutom får de se hur människor blir helade när de lägger sina händer på dem och ber i Jesu namn. Temperaturen gick ofta över 40 grader på dagarna, men det hindrade inte varken det svenska eller bengaliska teamet att fortsätta från hus till hus och dela de goda nyheterna om Jesus. Totalt fick de se 475 personer söka frälsning under outreachen. Även på outreachen fick alla, som bad med i frälsningsbönen, vår uppföljningsbok, där de kan lära sig om grunderna om vad det handlar om att följa Jesus.